Michalscy, Sobolowie
??? Michalski
Stefania Michalska
1893 Helena Michalska 07.04.1971
(Jedlnia Letnisko)
Władysław Michalski
1884 Piotr Soból 15.08.1962  
17.12.1911 Soból Kazimiera 18.03.1994 1913 Soból Wacław 20.10.1941 1920 Soból Jerzy 01.10.1995
20.01.1905 Karol Pawliński 12.01.1990    
c.d. Pawlińscy