Ważyńscy - historia rodu
(liczba) przy imieniu szlachcica położona, znaczy numer pod którym tenże w księdze
szlacheckiej właściwej litery jest zapisanym; 
gwiazdka oznacza, że szlachectwo służy mu z tytułu, po ogłoszeniu prawa nabytego;
dwie gwiazdki oznaczają, że rodzina taka, albo pojedyncze onej członki, podwójny tytuł 
doszlachectwa udowodnili, to jest przed ogłoszeniem prawa i po ogłoszeniu prawa nabyty".
Ważyński
(1733 - posiadał prawo do herbu Abdank)
Andrzej Ważyński 1785 ? Adam Ważyński Antoni Ważyński
  (Szulbory ?)  
 
Jan Ważyński (206) Ignacy Ważyński 1810 ? Franciszek Ważyński (743) 1805 ? Tomasz Ważyński (744) Ignacy Apolinary
Ważyński (410)
Maryjan Ważyński (602)
    (Zakobiel Mała) (Zakobiel Mała)    
1835 ? "Starszy" Ważyński 1840 r. Romuald Ważyński
(Rostki) ??? Kozarzewska
Marianna Ważyńska 1866Bronisław Ważyński 1870 Marcjan Ważyński 1941 Franciszek Ważyński Maksymilian Ważyński c.d. Ważyńscy linia Wojny "A" i :B: 1873 Józef Ważyński 1958   1872 Józef Jan Ważyński
Zaremba
(Skoroszki)
Zofia Łempicka
(Zaręby)
1878 Felicja Zaremba 1938
(Rostki)
Helena Pepłowska
(Cieciórki)
    1872 Michalina Przedpełska 1925 Antonina ???  
c.d. Ważyńscy linia Zaręby c.d. Ważyńscy linia Rostki c.d. Ważyńscy linia Cieciórki