Pepłowscy
Pepłowski
 
Pepłowski
 
Pepłowska Helena Pepłowska Pepłowski
Krajczyński Franciszek Ważyński  
c.d. Krajczyńscy c.d. Ważyńscy Krystyna Pepłowska Pepłowska
linia: Korzybie linia: Cieciórki 1904 Wacław Ważyński Dygowski
c. d. Ważyńscy Dygowska
linia Cieciórki