Łempiccy
(liczba) przy imieniu szlachcica położona, znaczy numer pod którym tenże w księdze Łempicki (h. Junosza)
szlacheckiej właściwej litery jest zapisanym;   
gwiazdka oznacza, że szlachectwo służy mu z tytułu, po ogłoszeniu prawa nabytego;
dwie gwiazdki oznaczają, że rodzina taka, albo pojedyncze onej członki, podwójny tytuł 
doszlachectwa udowodnili, to jest przed ogłoszeniem prawa i po ogłoszeniu prawa nabyty".
Franciszek Łempicki Wojciech Łempicki Julian Łempicki Kazimierz Łempicki Józef Łempicki Ignacy Łempicki Felicyan Łempicki Jan Łempicki Adam Łempicki Józef Łempicki Tadeusz Łempicki Franciszek Łempicki Jakub Łempicki Wawrzyniec Łempicki Tadeusz Łempicki Adam Łempicki Jan Łempicki Józef Łempicki Jakub Łempicki Antoni Łempicki Kazimierz Łempicki Paweł Łempicki Ignacy Łempicki Jan Łempicki Antoni Łempicki Augustyn Łempicki Walenty Łempicki Grzegorz Łempicki Wincenty Łempicki Franciszek Łempicki
                                                      Jadwiga Krzyczkowska (257)    
Klemens Wojciech
Łempicki (2)
Jan Łempicki (3) Wojciech Łempicki (4) Jan Kanty Rafał Łempicki (5) Teofil Wincenty Łempicki (14) Hieronim Michał
Władysław Łempicki (15)
Ludwik Anastazy
Stanisław Łempicki (16)
Henryk Waleryan
Ignacy Łempicki (17)
Ignacy Aleksander Łempicki (18) Jan Bonifacy Łempicki (22) Jan Paweł Łempicki (23) Adam Jan Łempicki (99) Franciszek Józef
Antoni Łempicki (88)
Faustyn Julian
Łempicki (42)
Stanisław Atanazy Łempicki 43 Ludwik Augustyn Łempicki 49 Leon Klemens
Chryzostom Łempicki (50)
Paweł Ignacy Wincenty
Kajetan Łempicki (51)
Andrzej Stanisław
Łempicki (52)
Franciszek Marek
Łempicki (53)
Józef Konstanty
Łempicki (54)
Jan Józef
Łempicki (55)
Baltazar Łempicki (56) Nikodem Wiktor
Łempicki (57)
Józefata Teressa
Maryan Łempicka (57)
Karolina Maryanna
Łempicka (124 D)
Tomasz Adam Sylwester
Zenobiusz Łempicji (89)
Franciszek Tymoteusz
Paweł Łempicki (100)
Wiktor Grzgorz
Andrzej Łempicki (104)
Jan Stefan
Łempicki (105)
Leon Wiktor
Karol Łempicki (109)
Adam Stefan
Jan Łempicki (110)
Wanda Ludgarda Paulina Łempicka (21) Kazimierz Franciszek
Sylwester Łempicki (6)
Demetrya Bibianna
Łempicka (156 P)
Mikołaj Maryan
Łempicki (140)
Rafał Jan Maciej
Łempicki (164)
Jan Józef
Łempicki (165)
Sylweryusz Jan Stanisław
Michał Łempicki (182)
Walenty Łempicki (213) Józef Łempicki (214) Walenty Łempicki (256) Kajetan Łempicki (259) Józef Łempicki (257) Teofil Stanisław
Łempicki (257)
Józef Franciszek
Łempicki (299)
Faustyn Maryan
Łempicki (300)
Antoni Łempicki (301) Maryanna Paulina
Łempicka ( 847 Z)
                                                  Danowski                 Pilchowski                           Żmigrodzki
Zofia Łempicka Ewa Łempicka Karolina Łempicka  
1866Bronisław Ważyński Smardzewski Pyrzakowski Gołaszewski
c. d. Ważyńscy Leon Smardzewski Arkadiusz Smardzewski ??? Pyrzakowski
linia: Zaręby   Gołaszewska ???
Kazimierz Smardzewski Elżbieta Smardzewska Jan Smardzewski Zygmunt Smardzewski Anastazja Smardzewska Tadeusz Smardzewski Zofia Smardzewska Adam Pyrzakowski
  Matusiak     Rentflejsz   Bronowski ???
Andrzej Smardzewski Krzysztof Matusiak Anna Matusiak Marzena Smardzewska Janusz Rentflejsz Wojciech Smardzewski 1957 Bronowska
      Śmigielski 1967 Małgorzata Ważyńska    
      Agnieszka Śmigielska Kacper Śmigielski 1992 Damian Śmigielski c. d. Ważyńscy Michał Smardzewski Małgorzata Smardzewska Mirosława Smardzewska
            linia: Zaręby