Pawlińscy - linia nieznane
Linia I Linia II Linia III
 ? Pawliński  ? Pawliński Stanisław Pawliński
 ?  ? Kazimiera ? (Kazachstan)
Józef Pawliński Szymon Pawliński
 ?  ?
1901 Bronisław Pawliński 1914 Stefan Pawliński
(Obóz Workuta 2) (Obóz Stalinogorsk)